Vladimíra BAXOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory v Lublani

The soft localization factors in Lublaň
Anotace:
V této bakalářské práci představuji slovinské hlavní město Lublaň, popisuji a hodnotím měkké lokalizační faktory v tomto městě, podrobněji zde rozebírám lokalizační faktor: kultura. V teoretické části přibližuji lokalizační teorie a lokalizační faktory, jejich dělení a výčet. V další části práce charakterizuji Lublaň z geografického a ekonomického hlediska. Dále popisuji dvanáct vybraných měkkých lokalizačních …více
Abstract:
In this thesis I present the Slovenian capital Ljubljana, I describe, and evaluate soft localization factors in this city, I analyse in detail here localization factor: culture. The theoretical part approaches the localization theories and localization factors, their separation and enumeration. There is geographic and economic characteristic of Ljubljana in another part of the work. Then I describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAXOVÁ, Vladimíra. Měkké lokalizační faktory v Lublani. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj