Shawky Gamal Shawky Hassan Rezk

Master's thesis

Sales Promotion as a tool of the Integrated Marketing Communication in the selected company (FMCG)

Sales Promotion as a tool of the Integrated Marketing Communication in the selected company (FMCG)
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována tématu podpory prodeje jako nástroje integrované marketingové komunikace a hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat nástroje podpory prodeje a kampaně vybraného FMCG a případně doporučit metody pro posílení podpory prodeje ve společnosti. Diplomová práce je rozdělena do dvou klíčových částí: teoretické a praktické. V teoretické části bylo jejím hlavním cílem shromáždit …more
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the topic sales promotion as a tool of integrated marketing communications and the main goal of this research was to investigate the sales promotion tools and campaigns of selected FMCG and perhaps to recommend methods to enhance the sales promotion in the company. The diploma thesis is divided into two crucial parts: theoretical and practical parts. In the theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: PhDr. Ilona Toufarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní