Robert Jelen

Bakalářská práce

Současná energetická politika Evropské Unie a její vliv na tvorbu energetické politiky České Republiky

The current energy policy of the European Union and its influence on the creation of the energy policy of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je mapování současné energetické politiky EU a České republiky a to s důrazem na legislativní i nelegislativní část. Předmětem analýzy je zejména současná politika EU ve vztahu k energetické politice a její následný dopad na autonomii formulování a provádění energetické politiky ČR. EU si v otázkách energetiky klade primární cíl ochrany životního prostředí a to v mnoha případech bez …více
Abstract:
The aim of this work is to map the current energy policy of the EU and the Czech Republic with emphasis on the legislative and non-legislative part. The subject of the analysis is mainly the current EU policy in relation to energy policy and its subsequent impact on the autonomy of formulating and implementing the energy policy of the Czech Republic. In energy matters, the EU sets itself the primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Ehler
  • Oponent: Petr Kůt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80876