Kateřina AUBRECHTOVÁ

Bakalářská práce

Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání zaměřená na využití papíru a textilu

Polytechnic training in preschool education focused od the use of paper and textile
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena především na jednotlivé projekty v oblasti pracovních i výtvarných činností s využitím tradičních i netradičních technik zaměřených na konkrétní využití papíru a textilu, jehož cílem bylo v dětech podněcovat fantazii, kreativitu a rozvíjet různé dovednosti. Zároveň pomáhat pečovat o životní prostředí a uvědomovat si důležitost lidského chování, které má vliv na životní …více
Abstract:
This bachelor's thesis mainly focuses on the individual project in the area of work and creative activities using traditional and non-traditional techniques focused on the specific use of paper and fabric with an objective to stimulate the imagination, creativity and develop various skills in children. At the same time, the focus is to help take care of the environment and realize the importance of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUBRECHTOVÁ, Kateřina. Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání zaměřená na využití papíru a textilu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/