Bc. Ondřej Sedlák

Bakalářská práce

Reflexe vědomí postavy ve vybraných prózách Zuzany Brabcové

Reflection of Character Consciousness in Selected Proses of Zuzana Brabcová
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat způsob jakým je ve vybraných prózách Daleko od stromu a Stropy reflektováno vědomí hlavních postav. V naší analýze vycházíme z popisu vyprávěcí situace, s důrazem na zachycení prostředků subjektivizace vyprávění ve sledovaných textech. Dále se soustředíme na způsob, jakým psychické rozpoložení postav v obou dílech promítá do vnímání času a prostoru. Na tyto poznatky …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the way in which main characters‘ consciousness is reflected in selected proses of Zuzana Brabcová, Daleko od stromu and Stropy. The analysis is based on the outline of the narrative situation, accenting the means of subjectivisation of narration in the examined texts. Furthermore, the paper is focused on the way the individual psychological states of characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Jedounek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta