Bc. Lucia Micháliková

Bakalářská práce

Vyhodnocování účinnosti destrukce či nevratné transformace POPs v odpadech při použití různých technologií

Destruction Efficiency or Irreversible Transformation Efficience of POPs in Wastes - Evaluation of Different Technologies
Abstract:
In this thesis we focused on comparison of evaluation of efficiency of individual technologies, combustion (Waste incineration, Cement plants) and non-combustion (Gas Phase Chemical Reduction, Base Catalysed Decomposition and Supercritical water oxidation), in terms of rate of degradation of POPs in outputs from technology. The thesis result is a lack of colecting data and its availability for evaluation …více
Abstract:
V této bakalářské práci jsme se zaměřili na srovnání vyhodnocování účinnosti jednotlivých technologií, spalovacích (Spalovny odpadů, Cementárny) a nespalovacích (Chemická redukce v plynné fázi, Zásaditý katalytický rozklad a Nadkritická mokrá oxidace), z hlediska míry rozkladu POPs ve výstupech z technologií. Výsledkem práce je zhodnocení nedostatečné úrovně záznamu a dostupnosti dat pro hodnocení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jindřich Petrlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta