Bc. Jakub Hradec

Bakalářská práce

Podnikatelský plán společnosti zaměřené na doučování a vzdělávání

Business plan of the company focused on tutoring and education
Anotace:
Tato práce se věnuje založení nového podniku v oblasti vzdělávání a doučování. Je sestaven podnikatelský plán takového podniku. Nejen, že bude podnik poskytovat služby v oblasti vzdělávání, ale má i další cíle obecně prospěšného charakteru. Jednou z důležitých činností podniku je vybudování ekonomického inkubátoru a zahájení komunikace o strategii terciárního vzdělávání V ČR.. Největší konkurenční …více
Abstract:
This work is devoted to setting up a new company focused on education and tutoring. It is compiled a business plan of this company. Not only the company provides services in education but target the other non – profit goals. One of our important activity is to build up the economic incubator and initiate communication about the tertiry education in the Czech Republic. Our greatest competitive advantage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Karel Hušner, CSc.
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní