Kristýna Zátopková

Bakalářská práce

Změny v právní úpravě, analýza financování a hospodaření evidované právnické osoby

Changes in Regulation, Analysis of Funding and Economy of Registered Legal Entity
Anotace:
Cílem práce je prostřednictvím finanční analýzy zjistit, jak evidovaná právnická osoba, konkrétně Charita Hranice, hospodaří se získanými finančními prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí, města nebo obcí a snaží se také vyřešit problém nedostatečného ohodnocení zaměstnanců ve srovnání s celostátním průměrem, což je zásadní problém, který hranickou Charitu tíží. Kapitola druhá se zabývá …více
Abstract:
The aim of my work is to find out through the financial analysis, how the registered legal person specifically The Charity of Hranice manages its raised funds received from the Ministry of Labour and Social Affairs, the town or municipality and tries to solve the problem of insufficient pay packet in comparison to nationwide average, which is the principal problem pressing the Charity of Hranice. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Marcela Palochová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava