Bc. Richard Kubus

Diplomová práce

Sociální marketing v cestovním ruchu - analýza regionu

The Social Marketing in Tourism – Analysis of the Region
Anotace:
Hlavním cílem této práce byla tvorba kampaně trvale udržitelného rozvoje a cestovního ruchu s možností celorepublikového, eventuálně celoevropského, využití. Dílčím cílem této práce bylo zanalyzovat situaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje a cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii, kterou je Česká republika součástí.
Abstract:
The main objection of the thesis was to propose a campaign of sustainable development and tourism with a whole Czech republican use, perhaps a whole European use. The secondary objection was to analyse a sustainable development and tourism situation according to Czech Republic and European Union as a member.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze