Theses 

Extensive reading – its importance in the English lessons at secondary schools – Mgr. Petra Zvolská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Mgr. Petra Zvolská

Bakalářská práce

Extensive reading – its importance in the English lessons at secondary schools

Extensive reading – its importance in the English lessons at secondary schools

Anotace: Bakalářská práce "Rozšířené čtení - jeho důležitost ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol" se zabývá důležitostí čtecích aktivit a významem programu rozšířeného čtení na tomto stupni základních škol. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část shrnuje čtyři základní druhy jazykových dovedností a zdůrazňuje důležitost čtecích schopností. Dále byl navržen způsob, jak mohou učitelé více motivovat žáky, aby četli anglicky i ve svém volném čase. Práce definuje rozdíly mezi intenzivním a rozšířeným čtením a soustřeďuje se na čtení rozšířené. Poté jsou navrženy způsoby, jak vytvořit a řídit třídní knihovnu s anglickými knihami dostupnými pro žáky. V praktické části jsou prezentována data, která byla získána na základě případové studie. Tato studie byla provedena v sedmé třídě základní školy Bakalka. Odpovědi ukázaly, zda jejich učitelka anglického jazyka připravuje pro třídu čtecí aktivity, zda žáci po sedmi letech učení anglickému jazyku čtou anglicky ve svém volném čase a zda literatura tvoří důležitou součást jejich životů. Cílem práce bylo nejen ukázat důležitost čtení ve výuce anglického jazyka, ale také jak může být literatura zahnuta do výuky angličtiny na druhém stupni základních škol.

Abstract: The bachelor thesis “Extensive Reading – Its Importance in Learning English at the Secondary School” studies the importance of reading activities and the value of an extensive reading programme at secondary schools. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part summarises four basic language skills and puts emphasis on reading among them. Further, it attempts to find a way how teachers could encourage children to read in English outside the class. The thesis defines differences between intensive and extensive reading and focuses on extensive reading. The ways how to set up and run a class library with English books are suggested in the thesis. The practical part of the thesis presents data that were obtained from a case study. The case study was made in the 7th year class at basic school Bakalka. The answers from questionnaires show whether the teacher does reading activities with the class, whether pupils from basic school who learn English for 7 years read in English in their leisure time and whether literature is important part of their lives. The aim of the thesis is to emphasize the importance of reading and to show how literature can be implied into the process of learning English at the secondary school.

Keywords: Rozšířené čtení, program rozšířeného čtení, porozumění čtenému textu, čtecí aktivity, efektivní čtení, čtecí schopnosti, principy rozšířeného čtení, třídní knihovna, čtenářský deník. Extensive reading, extensive reading programme, reading comprehension, reading activities, effective reading, reading skills, extensive reading principles, class library, reading diary.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 01:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz