Mgr. Petra Zvolská

Bachelor's thesis

Extensive reading – its importance in the English lessons at secondary schools

Extensive reading – its importance in the English lessons at secondary schools
Abstract:
Bakalářská práce "Rozšířené čtení - jeho důležitost ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol" se zabývá důležitostí čtecích aktivit a významem programu rozšířeného čtení na tomto stupni základních škol. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část shrnuje čtyři základní druhy jazykových dovedností a zdůrazňuje důležitost čtecích schopností. Dále byl navržen …more
Abstract:
The bachelor thesis “Extensive Reading – Its Importance in Learning English at the Secondary School” studies the importance of reading activities and the value of an extensive reading programme at secondary schools. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part summarises four basic language skills and puts emphasis on reading among them. Further, it attempts to find a way how teachers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Dr. Rita Chalmers Collins

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature