Linda Wimerová

Bakalářská práce

Arabské jaro - komparace příčin, průběhu a výsledků převratů v Egyptě a Libyi

Arab spring - comparison of the causes, processes and and results in Egypt and Libya
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá arabským jarem obecně a na příkladu dvou států - Libye a Egypta. Práce přináší velké množství informací, porovnává příčiny, průběh a důsledky "libyjského jara" a "egyptského jara", srovnává a analyzuje významné faktory (zapojení zahraničních aktérů, zapojení občanské společnosti, reakce diktátorů na povstání), kterými se zkoumané procesy v těchto dvou zemích odlišují a naopak …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Arab spring in general and on the example of two states - Libya and Egypt. The paper contains large amounts of information, compares the causes, timeline and consequences of the Libyan and Egyptian spring and also introduces and analyzes major factors (the involvement of foreign parties, involvement of the civilian population, the reaction of the dictators to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Aleš Lisa
  • Oponent: Jan Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56332