Jan Chudoba

Diplomová práce

The Social Construction of Terrorism: the Role of Discourse

Sociální konstrukce terorismu: Role diskurzu
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat, do jaké míry byli uprchlíci prezentováni jako hrozba v českých a rakouských online médiích před teroristickým útokem, který byl spáchán 13. listopadu 2015 v Paříži, a po něm. Práce tedy zkoumá především efekt tohoto teroristického útoku na míru sekuritizace uprchlíků v mediálním diskurzu. Kromě teorie sekuritizace tvoří teoretický rámec teorie nastolování …více
Abstract:
The main aim of this master's thesis is to analyse the degree to which refugees were presented as a threat in the online media in the Czech Republic and Austria before and after the terrorist attack conducted on November 13, 2015 in Paris, exploring the effect of the terrorist attack on securitization of refugees in media discourse. Apart from the theory of securitization, agenda-setting theory expanded …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74733