Mgr. Ester Hohnová

Rigorózní práce

Symptomatologie psychického distresu, vazba a vazbová hierarchie u vězňů

Symptoms of psychological distress, attachment and attachment hierarchy in prisoners
Anotace:
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit souvislosti dimenzí vazby (attachment), věku a splněného trestu (tj. délky pobytu ve vězení) s úrovní psychických obtíží (resp. mírou vnímaného stresu, depresivní a úzkostnou symptomatologií) u vězeňské populace v České republice a zároveň porovnat tyto proměnné dle typu trestné činnosti. Dalším cílem bylo zmapovat vazbovou hierarchii odsouzených a zjistit, zda se …více
Abstract:
The aim of this study is to investigate connection of adult attachment, age and length of imprisonment to psychological distress symptoms (i.e., perceived stress, depression and anxiety symptoms) in Czech prisoners and to compare prisoners by the types of crime which they have committed. Further goal of this study is to explore the offenders‘ attachment hierarchy, to determine their preferences for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Kristýna Bušková, prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Rigorózní řízení / obor:
Psychologie / Psychologie