RNDr. Jan MAREŠ

Disertační práce

Polyphasic approach to the taxonomy of selected cyanobacteria

Polyphasic approach to the taxonomy of selected cyanobacteria
Anotace:
Moderní taxonomická revize sinic nebyla dosud dokončena a skýta řadu teoretických i praktických úskalí. Tato disertační práce se zabývala výzkumem vybraných taxonů terestrických sinic s využitím polyfázického přístupu, který je založen na molekulární fylogenetické analýze doporovázené fenotypovou charakterizací a nomenklatorickým ošetřením. Byly využity rozmanité metodické přístupy včetně optické a …více
Abstract:
The modern taxonomic revision of cyanobacteria is a work in progress, with both theoretical and practical challenges to be addressed. This thesis investigated selected terrestrial cyanobacterial taxa using a polyphasic approach, based on molecular phylogenetic analysis and accompanied by phenotypic characterization and nomenclatural treatment. Diverse methodological approaches were used including optical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2015
Zveřejnit od: 10. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 3. 2015
 • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Jan. Polyphasic approach to the taxonomy of selected cyanobacteria. Č. Bud., 2015. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 2. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Botanika / Botanika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f5o82d f5o82d/2
26. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 3. 2015
Bulanova, L.
27. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.