Mgr. Jan Košmider

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v moderní společnosti

The function of penalty and punishment in the modern society
Anotace:
Práce se zabývá problematikou funkcí a účelu trestu a trestání v moderní společnosti se zaměřením na řešení této problematiky v právním řádu České Republiky včetně alternativního řešení trestních věcí, a to i s ohledem na záměry uplatněné v připravovaném trestním zákoníku. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje obecné pojetí trestu a trestání v moderní společnosti a obecné teorie účelu …více
Abstract:
This Diploma Paper deals with the problem of the function and purpose of punishing and punishment in the modern society in view of the historical development of punishments and solving of these problems in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta