Věra HUMLOVÁ

Bakalářská práce

Coverage of selected Czech business fraudsters in foreign media with commentary and glossary

Coverage of selected Czech business fraudsters in foreign media with commentary and glossary

Coverage of selected Czech business fraudsters in foreign media with commentary and glossary
Abstract:
In my theses I will be considering the topic of the transformation of the national economy of the Czech Republic after the political change in 1989, during the transition from a centralized economy to a free market economy. The main theme of my Bacalurate paper is to describe selected Czech business robber-barrons of this period. My focus will be on the description of the basic attributes of monetary …více
Abstract:
Ve své diplomové práci se budu zabývat tématem transformace národního hospodářství České republiky po politické změně v roce 1989, při přechodu z centralizovaného hospodářství na hospodářství s tržním trhem. Hlavním tématem mé práce Bacalurate je popsat vybrané české podnikatelské lupiče-barony tohoto období. Zaměřím se na popis základních atributů měnové privatizace, jejích funkcí a zrození investičních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2019
  • Vedoucí: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUMLOVÁ, Věra. Coverage of selected Czech business fraudsters in foreign media with commentary and glossary. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/