Bc. Martin HRMA

Bakalářská práce

Možnosti a meze právní regulace společenských vztahů

Possibilities and limits of legal regulation of social relations
Anotace:
V této bakalářské práci je ve třech kapitolách rozebrán především vliv práva a morálky na společnost a jednotlivce. Je stručně popsán systém práva v ČR a jakým způsobem nás právo ovlivňuje. Jsou formulovány základní mravní kategorie a rozdílnost působení morální a právní normy. Taktéž je zmíněn konflikt mezi oběma regulačními systémy. V závěrečné části je věnována pozornost výchově k právu a morálním …více
Abstract:
This Bachelor thesis is divided into three parts which are focused especially on the influence of the legal system, law and ethics on the whole society and individuals. The Bachelor thesis also includes a brief description of the Czech Republic's legal system and the way how law influences the society of our country. There are formulated elemental moral categories and the difference in impact of moral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zveřejnit od: 29. 4. 2009
Identifikátor: 1015865

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRMA, Martin. Možnosti a meze právní regulace společenských vztahů. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika