Jana BJALONČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Návykové látky u studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji

Addictive substances of the high school first year students in Moravian-Silesian Region
Anotace:
Diplomová práce pojednává o závažnosti užívání legálních a ilegálních návykových látek. U studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji byly v práci pomocí ankety analyzovány problémy s užíváním alkoholu, tabáku a marihuany. Dále byl pozorován vliv návykových látek na jejich sociální prostředí a volnočasové aktivity. Hlavním cílem bylo zjistit zkušenosti studentů 1. ročníků s konzumací …více
Abstract:
This diploma thesis is about relevance of use and abuse of legal and illegal addictive drugs. Problems with use of alcohol, tobacco and marihuana were analyzed for junior high school students in Moravia-Silesian region. Furthermore, addictive drugs? effect on their social environment and leisure time activities was observed. Main goal of this thesis was to get to know the high school junior students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013
Zveřejnit od: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 9. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BJALONČÍKOVÁ, Jana. Návykové látky u studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f5v7t4 f5v7t4/2
16. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.