Petra Skotnická

Bakalářská práce

Řízení o přestupcích se zaměřením na přestupky na úseku občanského soužití

Proceedings on offenses focusing on offences in the area of civil coexistence
Anotace:
Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje problematice současného přestupkového práva a s tím související právní úpravou řízení o přestupcích. Cílem práce je analyzovat aktuální právní úpravu přestupkového řízení a následně tuto právní úpravu zhodnotit. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část nejprve nastíní historický vývoj přestupkového práva na našem území, poté …více
Abstract:
Annotation: This bachelor's thesis deals with the issue of current misdemeanor law and related legislation on misdemeanor proceedings. The aim of the work is to analyse the current legal regulation of misdemeanor proceedings and then evaluate this legal regulation. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part first outlines the historical development of misdemeanor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS