Pavla SOBÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Pitný režim u dětí mladšího školního věku v Jihočeském kraji

Drinking regime of the primary school children in the South of Bohemia
Anotace:
Tato bakalářská práce je založena na poznatcích o pitném režimu u dětí mladšího školního věku. V teoretické části se pojednává o funkci a složení vody a o vodě jako takové, která patří k nejdůležitějším součástem života a výživy. Je zde doporučeno, jaké množství tekutin by měly děti za den vypít. Pozornost je věnována i dehydrataci. V praktické části je provedena analýza stanovených předpokladů prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to a drinking regime of children in primary school age. The theoretical part deals with the function and composion of the water as the most important aspect of human life and nutrition. This part of also contains a recommended daily fluid intake in children. Attention is also paid to dehydration. The practical part is based on analysis of the defined assumptions that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Ing. Bc. Markéta KASTNEROVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBÍŠKOVÁ, Pavla. Pitný režim u dětí mladšího školního věku v Jihočeském kraji. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f60nma f60nma/2
2. 7. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 7. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.