Bc. Eva Sedláčková

Diplomová práce

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace

Confrontation of rest metabolism in athtete and nonathlete population
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním klidového metabolismu u sportující a nesportující populace. V teoretické části je úvod věnován metabolismu samotnému, jeho popisu a typům. Dále je zde pozornost věnována výdeji energie včetně různých metod měření energetického výdeje a v poslední kapitole této části pak popisu biochemie metabolismu. Praktická část se zabývá výzkumem, metodikou a zpracováním naměřených …více
Abstract:
The thesis deals with comparison of the sleep metabolism of sporting and not sporting population. Introduction in the theoretical part is dedicated to metabolism itself, its description and types. Attention is than paid to energy expenditure, including various methods of measuring the energy expenditure, and the last chapter includes description of the metabolism biochemistry. The practical part handles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií