Bc. Eva Sedláčková

Master's thesis

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace

Confrontation of rest metabolism in athtete and nonathlete population
Abstract:
Diplomová práce se zabývá porovnáním klidového metabolismu u sportující a nesportující populace. V teoretické části je úvod věnován metabolismu samotnému, jeho popisu a typům. Dále je zde pozornost věnována výdeji energie včetně různých metod měření energetického výdeje a v poslední kapitole této části pak popisu biochemie metabolismu. Praktická část se zabývá výzkumem, metodikou a zpracováním naměřených …more
Abstract:
The thesis deals with comparison of the sleep metabolism of sporting and not sporting population. Introduction in the theoretical part is dedicated to metabolism itself, its description and types. Attention is than paid to energy expenditure, including various methods of measuring the energy expenditure, and the last chapter includes description of the metabolism biochemistry. The practical part handles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií