Bc. David Šumský

Diplomová práce

Systémy detekce průniku

Intrusion detection systems
Anotace:
Práce má za cíl zmapovat oblast použití systémů detekce zneužití a anomálií, tzv. IDS systémy, definovat a představit nejčastěji implementované metody detekce - zejména expertní, signaturové, statistické a stavové systémy. V první části práce se student zaměří na problematiku IDS systémů obecně a vysvětlí používané metody a pojmy, vypracuje téma po teoretické stránce a srovnání metod. V druhé části …více
Abstract:
The thesis is primarily focused on intrusion detection systems and protocol anomaly detection systems, known as IDS. It defines and introduces the most often implemented detection methods, e.g. expert, signature, statistical and stateful systems. The first part of the thesis is concerned about theoretical basis of IDSs. It is explained the terminology and the detection methods. The detection methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.