Bc. Veronika Dreveňáková

Bachelor's thesis

El uso de préstamos en los blogs de moda

The loanwords usage of fashion blogs
Abstract:
This thesis deals with analysis of loanwords in fashion blogs. It is consisted of two parts, theoretical and practical one. The theoretical part describes terms such as neology, neologism and the classification of loanwords in Spanish. The practical part includes an analysis of concrete terms related to fashion blogs.
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je studium španělských výpůjček v módních blozích. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá procesem adaptace cizích slov do systému španělského jazyka a klasifikací neologismů. V praktické části se rozebírají výpůjčky konkrétních termínů souvisejících s blogem a módou.
 
 
Jazyk práce: Spanish
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Spanish Language and Literature

Práce na příbuzné téma