Bc. Kateřina Kailová

Bakalářská práce

Sledování hladin jetelových isoflavonoidů v ruminální tekutině v bioreaktoru v přítomnosti objemovém typu krmiva

Monitoring of clover isoflavonoid levels in rumen fluid bioreactor with addition of forage type of feed
Anotace:
Isoflavony jsou látky, které si vyvářejí rostliny jako sekundární metabolity. Nejčastěji zkoumanými isoflavony u jetele (Trifolium sp.) jsou daidzein, formononetin a biochanin A. Studie týkající se isoflavonů jsou důležité zejména kvůli strukturní podobnosti těchto látek s hormonem 17-β-estradiolem. Isoflavony se mohou stejně jako estradiol vázat na estrogenní receptory a ovlivňovat tak zdraví člověka …více
Abstract:
Isoflavones are substances which are produced by plants as secondary metabolites. The most frequently studied isoflavones of red clover (Trifolium sp.) are daidzein, formononetin and biochanin A. Studies concerning isoflavones are important especially because of their structural similarity with hormone 17-β-estradiol. As well as estradiol isoflavones may are able to bound to estrogen receptors and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta