Karolína Libjaková

Bakalářská práce

Charakteristika vín podle vinařských oblastí v ČR, Rakousku a Francii

The characteristics of wine based on wine regions in the Czech Republic, Austria and France
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením vinařských oblastí a podoblastí v České republice, Rakousku a Francii. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první jsou popsány jednotlivé oblasti a podoblasti, jednotlivé geologické podmínky, typy půd a klimatické podnebí a jsou přiřazeny nejpěstovanější odrůdy révy vinné. V druhé části práce je popsán rok práce vinaře na vinici i ve sklepě, technologie …více
Abstract:
This thesis deals with the distribution of wine-growing regions and sub-regions in the Czech Republic, Austria and France. The thesis is divided into three parts. The first describes the various areas and sub-areas, each of the geological conditions, soil types and climate and the most planted vine varieties. The second part of the thesis describes the year of work in the vineyard and winemaker in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Eva Ottová
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví