Theses 

Komparace dopadů ropných šoků 70. let na automobilový průmysl USA. – Jaroslav Kopřiva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaroslav Kopřiva

Bakalářská práce

Komparace dopadů ropných šoků 70. let na automobilový průmysl USA.

Comparison of impacts of oil crisis in 70´s on USA automotive industry

Anotace: Hlavním cílem této práce je dokázat hypotézu, že ropný šok z roku 1979 neměl negativní dopady na automobilový průmysl v USA. Řešení této hypotézy se nenalézá v období druhého ropného šoku, ale v období let 1973 a 1974, kdy vypukla první ropná krize. V důsledku jejího vývoje byla vláda Spojených států nucena přijmout celou řadu opat-ření ke zmírnění jejich dopadů. Tato administrativní opatření se dotýkala nejen spotřebitelů, ale i energetického průmyslu. Pomocí vládních opatření byly upraveny zákony regulující podmínky jízdy na pozemních komunikacích, finančně podporovány techno-logické inovace v automobilovém průmyslu, diverzifikovány dodávky ropy, byl uskutečněn pokus o zvýšení domácí těžby, byly regulovány ceny ropných produktů. Uvede-ná opatření se však nemohla ve druhé ropné krizi zcela projevit, protože nebyla dokončena anebo neúčinkovala. Automobilový průmysl se musel přizpůsobit novým trendům a požadavkům zákazníků na automobily s nižší spotřebou a investoval v polovině 70. let miliardy dolarů do nových technologií. Další změny se odehrávaly ve strategiích výroby a prodeje s cílem zamezit anebo z velké části eliminovat prudké propady odbytu a výroby.

Abstract: The main objective of this work is to prove the hypothesis that the oil shock of the year 1979 didn't have a negative impacts on the US automotive industry. Solution of this hypothesis is not found in the period of the second oil shock, but in the years 1973 and 1974, when the first oil crisis broked out. As a result of its development the United Sta-tes Government was forced to take a number of measures to mitigate their impacts. The-se administrative measures touched not only consumers, but also the energy industry. Using the government's measures laws regulating driving conditions on roads were mo-dified, technological innovations in the automotive industry were financially supported, oil supplies were diversified, an attempt to increase domestic mining was carried out, prices of oil products were regulated. However, those measures couldn't fully manifest in the second oil crisis, because they haven't been completed or haven't worked. The automotive industry had to adapt to new trends and customer requirements for cars with lower fuel consumption and it invested billions of dollars in new technology in the mid 70s. Other changes have taken place in the production and sales strategies to prevent or largely eliminate the sharp falls in sales and production.

Klíčová slova: ropný šok, ekonomika, USA, krize, automobilový průmysl, ropa

Keywords: automotive industry, oil shock, crisis, oil, economy, USA

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ladislav Tajovský
  • Oponent: Petr Chalupecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46799

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:56, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz