Tereza SCHARFOVÁ

Master's thesis

Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti skotských regionů

Comparative analysis of the regional competitiveness of Scottish regions
Abstract:
Diplomová práce nese název "Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti skotských regionů". Cílem práce je analyzovat a srovnat z hlediska regionální konkurenceschopnosti regiony ve Skotsku. Cílem první části práce je dostatečně představit teoretické vymezení konkurenceschopnosti, regionální konkurenceschopnosti a teorií, které s danou problematikou různou mírou souvisí. Ve druhé části se …more
Abstract:
The thesis entitled "Comparative analysis of the regional competitiveness of Scottish regions". The aim is to analyze and compare the Scottish regions from the point of view of the regional competitiveness. The first goal of this thesis is to explain the theoritical determinativ of the competitiveness, the regional competitiveness and the theory about the stipulated issues. The second part contentrates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHARFOVÁ, Tereza. Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti skotských regionů. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development