Jingyuan Liu

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Position of a Selected Company

Evaluation of Financial Position of a Selected Company
Anotace:
Financial analysis is the kind of method to analysis a company`s financial condition, and the financial analysis also can analysis the future and the past financial situation of a company. Also, the financial analysis is very important for the investor and the manager of the company. For the manager, the financial analysis can give some information to guide the manager make decision of the company …více
Abstract:
Financial analysis is the kind of method to analysis a company`s financial condition, and the financial analysis also can analysis the future and the past financial situation of a company. Also, the financial analysis is very important for the investor and the manager of the company. For the manager, the financial analysis can give some information to guide the manager make decision of the company …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Zelinková
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava