Bc. Petra Moulisová

Diplomová práce

Havarijní plánování pro úniky amoniaku, případová studie pro zimní stadión

Emergency Planning for Ammonia Releases, Case Study for an Ice Stadium
Anotace:
V souladu se snahou o zajištění větší bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami byla přijata evropská a následně tuzemská legislativní pravidla pro prevenci závažných havárií. Konkrétní legislativní požadavky byly zapracovány do jednotlivých druhů bezpečnostní dokumentace. Jedním z bezpečnostních dokumentů je havarijní plán. Pro vytvoření havarijních plánů je důležité provedení analýzy …více
Abstract:
European and subsequently domestic legislative regulations concerning the prevention of serious accidents have been adopted in compliance with the effort to ensure greater safety in handling dangerous chemical substances. Specific legislative requirements have been incorporated into individual types of safety documentation. An emergency plan belongs to one of the safety documents. In order to create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moulisová, Petra. Havarijní plánování pro úniky amoniaku, případová studie pro zimní stadión. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Teorie a technologie výbušin

Práce na příbuzné téma