Robert Kapr

Bakalářská práce

Moděst Petrovič Musorgskij

Modest Petrovich Mussorgsky

Anotace:
Pojednání o vzniku a vývoji ruské národní hudby v 19. století, důležitosti tzv. Novoruské školy a Mocné hrstky, vypodobnění Modesta Petroviče Musorgského jako člověka i jako hudebníka. Jeho přínos světové hudbě se zdůrazněním vazeb na francouzské impresionisty i na Leoše Janáčka. Obrázky z výstavy jako součást světového klavírního repertoáru.
Abstract:
About establishing and development of Russian national music in the 19th Century. Importance of St. Peterburg Composer School and the Mighty Handful. Portrait of Modest Petrovich Mussorgsky as a young romantic and patriotic human being and as a composer. His contribution to the World´s cultural heritage, highlighting of the similarities to French impressionists and Leoš Janáček. Pictures At an Exhibition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: Emil Leichner
  • Oponent: Dagmar Šimonková, Alena Vlasáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.