Bc. Michaela Vyštejnová, DiS.

Diplomová práce

Externí audit ve vybrané společnosti

External audit in specific company
Anotace:
Ve své diplomové práci Externí audit ve vybrané společnosti se zabývám externím auditem neboli ověřováním účetní závěrky vybrané společnosti. Pravidelné provádění finančního auditu auditorskou společností posiluje důvěryhodnost a reputaci podniku, proto je v dnešní době tak důležitý. V první části popisuji obecnou charakteristiku auditu, vývoj a základní druhy auditu. Uvádím zde také právní úpravu …více
Abstract:
In my Graduation thesis called External audit in specific company I focused on external audit or verification of financial statements of specific company. Financial auditing provided by auditing company strengthens the credibility and reputation of the company, therefore nowadays is so important. The first section of thesis describes the general characteristics of the audit, history and basic types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní