Jarmila HOLCOVÁ

Bakalářská práce

Hudební nauka snadno a rychle - mnemotechnické pomůcky ve výuce hudebně teoretických disciplín na základní umělecké škole

Music Theory Education Made Quick and Easy, or Mnemotechnical Aids in Teaching Musical Theory Subjects at Music Schools
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Hudební nauka snadno a rychle" se zabývá výukou elementární hudební teorie pro malé děti, zejména pro žáky nižších ročníků ZUŠ. Jejím základním účelem je vyvinout konkrétní mnemotechnické pomůcky a metodická cvičení, jejichž aplikace maximálně zefektivňuje proces zapamatování a posléze praktické využití základních hudebních značek (noty, pomlky, předznamenání aj.) a pojmů …více
Abstract:
This Bachelor's Thesis, named "Music Quickly and Easily" addresses the topic of educating small children in the area of elementary music theory, especially the pupils of the first years at Music Schools. It is its main aim to develop specific mnemonic aids and a method consisting of exercises whose application shall increase the efficiency of the process of memorising of basic musical symbols (notes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Eliška Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLCOVÁ, Jarmila. Hudební nauka snadno a rychle - mnemotechnické pomůcky ve výuce hudebně teoretických disciplín na základní umělecké škole. Ostrava, 2017. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění