Jarmila HOLCOVÁ

Bachelor's thesis

Hudební nauka snadno a rychle - mnemotechnické pomůcky ve výuce hudebně teoretických disciplín na základní umělecké škole

Music Theory Education Made Quick and Easy, or Mnemotechnical Aids in Teaching Musical Theory Subjects at Music Schools
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Hudební nauka snadno a rychle" se zabývá výukou elementární hudební teorie pro malé děti, zejména pro žáky nižších ročníků ZUŠ. Jejím základním účelem je vyvinout konkrétní mnemotechnické pomůcky a metodická cvičení, jejichž aplikace maximálně zefektivňuje proces zapamatování a posléze praktické využití základních hudebních značek (noty, pomlky, předznamenání aj.) a pojmů …more
Abstract:
This Bachelor's Thesis, named "Music Quickly and Easily" addresses the topic of educating small children in the area of elementary music theory, especially the pupils of the first years at Music Schools. It is its main aim to develop specific mnemonic aids and a method consisting of exercises whose application shall increase the efficiency of the process of memorising of basic musical symbols (notes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. MgA. Eliška Novotná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLCOVÁ, Jarmila. Hudební nauka snadno a rychle - mnemotechnické pomůcky ve výuce hudebně teoretických disciplín na základní umělecké škole. Ostrava, 2017. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění