Lucie Jehnětová

Diplomová práce

Efektivita komunikačních nástrojů v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců

The effectiveness of communication tools in response to employee satisfaction survey
Anotace:
Práce se zabývá efektivitou komunikačních nástrojů ve vybrané společnosti. Cílem je popsat jednotlivé komunikační nástroje, analyzovat jejich efektivitu a navrhnout řešení u problémových komunikačních nástrojů. Objektem práce je středně velká společnost působící v oblasti logistiky. V diplomové práci jsou využity metody dotazníkový výzkum, analýza interní dokumentace a pozorování. V závěru diplomové …více
Abstract:
The work is concerned with the effective communication tools in a selected company. The aim is to describe the various means of communication, analyze their effectiveness and propose solutions for problematic means of communication. The object of the work is a medium sized company operating in the field of logistics. In this thesis methods of survey research, analysis of internal documentation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Hana Ezrová
  • Oponent: Marek Marušinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53274

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management