Veronika Pospíchalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Obecní policie, její struktura postavení strážníků

Anotace:
Cílem této absolventské práce je nastínění postavení obecních policií a jejich činnost. V první části práce se zaměřuji na obecní policii, zejména její historii. V druhé polovině se potom věnuji strážníkům a jejich povinnostem. Historii uniforem strážníků obecních policií a jejich stručnému popisu.
Abstract:
The aim of this work is to outline the position of the graduation of the municipal police, their activity.In the first part of the work focus on the municipal police in its history. In the second half then I officers and their duties. The history of the uniforms of officers of the municipal police and their little description.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným