Bc. Eva Drhovská

Diplomová práce

Výroba dřevěných hraček v jižních Čechách

The Production of Wooden Toys in South Bohemia
Anotace:
Diplomová práce se věnuje výrobě dřevěných hraček v jižních Čechách. V prvních dvou kapitolách zachycuje proměny zájmu o dřevěnou hračku u odborné veřejnosti. V další části popisuje historii výroby dřevěných hraček. Věnuje se domácké výrobě dřevěných hraček, která se plně rozvinula v 19. století a ovlivnila další tvorbu hraček ve 20. století, kdy se začíná projevovat autorská tvorba hraček a snaha …více
Abstract:
This thesis devotes production of wooden toys in South Bohemia. The changes of interest in the wooden toys are showed in the first two chapters. Next part of the thesis describes history of production of wooden toys. This part devotes home production of wooden toys, which is developed in the 19th century and which is influenced the further production of toys in the 20th century, when it started original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta