Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D.

Disertační práce

NMR study of the delta subunit of RNA polymerase from gram-positive bacteria

NMR study of the delta subunit of RNA polymerase from gram-positive bacteria
Anotace:
Hlavním cílem této dizertační práce je strukturní charakterizace dvou proteinových domén delta podjednotky RNA polymerasy z gram-pozitivních bakterií pomocí metody NMR. 3D struktura N-koncové domény delta proteinu byla definována s využitím standardních postupů, doplněných o netradiční metody pro určování malých zbytkových interakcí. Pro tento účel bylo připraveno několik vzorků v oritentovaných médiích …více
Abstract:
This Ph.D. thesis is focused on an NMR study of the delta subunit of RNA polymerase unique for gram-positive bacteria. The main purpose of this work was to structurally characterize both domains of the delta protein as accurately as possible. In the case of the ordered N-terminal domain, a conventional strategy, complemented with non-traditional methods utilizing small residual dipolar couplings, was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Richard Hrabal, CSc., prof. András Perczel, D.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta