Eliška PINĎÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv patogenů a parazitů na antioxidační systém včely medonosné (Apis mellifera)

Impacts of pathogens and parasites on antioxidave system of honey bees (Apis mellifera)
Anotace:
Včela medonosná (Apis mellifera) je jedním z nejvýznamnějších zástupců společenského hmyzu se sociální imunitou. Včely jsou důležitými opylovateli rostlin a také producenty včelích produktů, jako je med, propolis a vosk. Zdraví včel je jedním z velmi diskutovaných témat poslední doby. Řada faktorů způsobuje u včel oxidační stres, který může být zapříčiněn nahromaděním reaktivních kyslíkatých radikálů …více
Abstract:
Honey bees (Apis mellifera) are one of the most important representative of insects with social immunity. Bees are important pollinators for plants, additionally they produce honey, propolis and wax. Nowadays, health of honey bees is one of the most discussed topics. Accumulation of reactive oxygen species (ROS) cause oxidative stress, which is induced by many factors - such as nutrition, xenobiotics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINĎÁKOVÁ, Eliška. Vliv patogenů a parazitů na antioxidační systém včely medonosné (Apis mellifera). Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta