Anna Malakhova

Bakalářská práce

Wine and Wine Production from the Marketing Point of View

Wine and Wine Production from the Marketing Point of View
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Víno a vinařství z marketingového pohledu" je zanalyzovat marketingové prostředí Českého vinařství a předpoklady rozvoje vinařského cestovního ruchu v Česká republice, a pak na základě této analýzy navrhnout určitá opatření ke zlepšení marketingové strategie českého vinařství vhodné pro zahraniční a domácí zákazníky.
Abstract:
The aim of bachelor thesis "Wine And Wine Production From the Marketing Point Of View“ thesis is to analyze marketing environment of the Czech winery and the prerequisites of the Czech republic for the wine tourism and than make some suggestions as for improving a marketing strategy suitable for the foreign and domestic customers using the results of these analyses.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Milena Straková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management