Jaroslav LEVÝ

Bakalářská práce

Měření a vyhodnocení měření na experimentálním\nl{}zařízení proudového motoru s označením TS-20

Anotace:
Práce pojednává o experimentálním zařízení TS-20 vycházejícím z turbospouštěče TS - 20B. V práci je popsána konstrukce experimentálního zařízení, měřící prvky a způsob a postup měření na experimentálním zařízení. Dále je v práci na základě naměřených hodnot nastíněna problematika použití alternativních paliv na turbokompresorovém motoru. V práci je také proveden výpočet termodynamické účinnosti turbokompresoru …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the experimental device TS - 20, which is based on turbostarter TS - 20B. The thesis describes construction of the experimental device, measuring elements, measurement method and measurement procedure on the experimental device. It describes the issues of the use of alternative fuels on turbojet engines, based on the measured values. There is calculation of the thermodynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Gášpár

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVÝ, Jaroslav. Měření a vyhodnocení měření na experimentálním\nl{}zařízení proudového motoru s označením TS-20. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení