Bc. Lucie Kulhavá

Bachelor's thesis

Insolvenční řízení

Insolvency proceedings
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je insolvenční řízení v České republice, které upravuje Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení neboli insolvenční zákon. Tato práce má za úkol co nejvíce přiblížit veřejnosti zákon o insolvenci. První část bakalářské práce se zabývá charakteristikou insolvenčního zákona, průběhem insolvenčního řízení a různými řešeními úpadku. Je zde také uveden …more
Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is insolvency proceedings in the Czech Republic, Which regulates Law no. 182/2006 Coll., On Bankruptcy ways to solve hurt Insolvency Act. This work is to get closer to the public law on insolvency. The first part of the thesis deals with the characteristics of the insolvency law, the insolvency proceedings different solutions bankruptcy. There is the trend in insolvencies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní