Bc. Hana Jančiová

Bakalářská práce

Projekt Transtrabant Dana Přibáně: budování značky s využitím marketingového mixu.

Dan Přiban's project Transtrabant: building a brand with the use of marketing mix.
Anotace:
Tato práce se zabývá dokumentárním projektem Dana Přibáně Transtrabant. Budování značky a zvýšení její popularity (během více než deseti let aktivity projektu) práce zkoumá na základě teorie marketingového mixu.
Abstract:
This thesis is focused on Dan Priban's documentary project named Transtrabant. With the help of marketing mix theory it is trying to understand how this project build a brand for itself and gained popularity within 10 years of its activity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. BcA. Miroslav Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.