Bc. Kateřina VANÍČKOVÁ

Diplomová práce

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec

Removal of municipal solid waste incineration - technical and environmental aspects Termizo Liberec incinerator
Anotace:
Spalování odpadů je ekologická metoda jejich zneškodňování. Jako každá metoda má však své odpůrce. Bez ohledu na její přínosy existuje mnoho organizací a občanských sdružení, které proti ní neustále bojují. Není mnoho odpůrců skládkování, které by zajímalo, jakou plochu skládky zabírají a kolik látek z nich do okolního prostředí uniká. I spalování odpadů má své konečné odpady, které je nutno odkládat …více
Abstract:
Incineration of waste is environmentally friendly method of disposal. As each method has its opponents. Regardless of its benefits, there are many organizations and civic associations that constantly fighting against it. Not many opponents of the landfill, which would like to know what area of the landfill and take up many of these substances into the environment escapes. I waste incineration has its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍČKOVÁ, Kateřina. Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství