Bc. Kateřina VANÍČKOVÁ

Master's thesis

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec

Removal of municipal solid waste incineration - technical and environmental aspects Termizo Liberec incinerator
Abstract:
Spalování odpadů je ekologická metoda jejich zneškodňování. Jako každá metoda má však své odpůrce. Bez ohledu na její přínosy existuje mnoho organizací a občanských sdružení, které proti ní neustále bojují. Není mnoho odpůrců skládkování, které by zajímalo, jakou plochu skládky zabírají a kolik látek z nich do okolního prostředí uniká. I spalování odpadů má své konečné odpady, které je nutno odkládat …more
Abstract:
Incineration of waste is environmentally friendly method of disposal. As each method has its opponents. Regardless of its benefits, there are many organizations and civic associations that constantly fighting against it. Not many opponents of the landfill, which would like to know what area of the landfill and take up many of these substances into the environment escapes. I waste incineration has its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VANÍČKOVÁ, Kateřina. Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí