Theses 

Analýza nezaměstnanosti na Klatovsku – Romana Švelchová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Romana Švelchová, DiS.

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti na Klatovsku

Analysis of Unemployment in Klatovy Region

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je definovat nezaměstnanost, porovnat nezaměstnanost na Klatovsku, její příčiny, vývoj a uvést příklady. Práce je zaměřena na porovnání nezaměstnanosti především roků 2008 a 2009. První část je zaměřena na vývoj a charakteristiku nezaměstnanosti, druhá část na politiku zaměstnanosti a třetí poslední část porovnává zaměstnanost. Pro lepší názornost je práce doplněna tabulkami a grafy.

Abstract: The aim of this work is to devone unemployment, compare unemploymnet in region of Klatovy, its cause, development, and give examples. Work is focused primarily on a comparison of unemployment is years 2008 and 2009. The first part focuses on the development and characteristics of unemployment, the second part of the employment policy, and the third section compares the recent employment. For better clearness tebles and graphs are included.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost, Okunův zákon, Politika zaměstnanosti, Evropská strategie zaměstnanosti, Evropský sociální fond

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ota Eisenreich
  • Oponent: PhDr. Vladimír Dubský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz