Bc. Aneta MARŠÍKOVÁ

Rigorózní práce

Fylogeneze, diverzita, distribuce a hostitelská specifita parazitů Haemoproteus spp. (Apicomplexa: Haemosporida: Haemoproteidae) u suchozemských želv Palearktu.

Abstract:
This study provides unique data on distribution, prevalence, host specificity, phylogeny, and intraspecific variability of two Haemoproteus species of Palearctic tortoises. Analyses based on cytochrome b sequences confirm the existence of two monophyletic lineages/species of Haemoproteus infecting Testudo tortoises. Microscopically, the species corresponding to H. anatolicum was revealed in blood smears …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016
Zveřejnit od: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARŠÍKOVÁ, Aneta. Fylogeneze, diverzita, distribuce a hostitelská specifita parazitů Haemoproteus spp. (Apicomplexa: Haemosporida: Haemoproteidae) u suchozemských želv Palearktu.. Č. Budějovice, 2016. rigorózní práce (RNDr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Biologie / Parazitologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.