Bc. Lívia Tomášková

Master's thesis

Riadenie vzťahov so zákazníkom – súčasť marketingu vo vybranej inštitúci

Customer relationship management - part of marketing in the selected institution
Abstract:
By the present thesis "Customer relationship management" is to administrate the relationships with customers in a particular stages, all time period with insurance contact issue of life insurance. First part is made theoretically and it is aimed at administration in some period of bussiness in a direct services. The second part on the based of theoretical knowledges is being about relationships in …more
Abstract:
Práca sa zameriava na preskúmanie „Riadenia vzťahov so zákazníkmi vo vybranom podniku“. Prvá časť je teoreticky spracovaná a venovaná riadeniu vzťahov so zákazníkmi v sektore služieb. V druhej časti sa práca zaoberá riadením vzťahov vo vybranej komerčnej poisťovni. Následne sú predmetom výsledky z dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť spokojnosť zákazníkov so starostlivosťou počas doby …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance