Bc. Jan Škoda

Bakalářská práce

Differences in Christmas and Easter in Great Britain and the United States

Differences in Christmas and Easter in Great Britain and the United States
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozdíly v oslavě Vánoc a Velikonoc ve Velké Británii a Spojených státech. Zejména se zaměřuje na regionální zvyky a tradice a jejich původ a význam pro určitou oblast nebo etnickou skupinu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část poskytuje informaci o historii Vánoc a jejich symbolů. Snaží se analyzovat rozdíly ve Vánocích ve Velké Británii a jejich zemích, a rozdíly …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with differences in celebration of Christmas and Easter in Great Britain and the United States. It particularly focuses on regional customs and traditions and their origin and significance for certain area or ethnic group. The thesis consists of two main parts. The first part provides information about history of Christmas and its symbols. It attempts to analyze differences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy